Laatste nieuws

Horizontaal Toezicht

De belastingdienst werkt al enige tijd aan een nieuwe vorm van Toezicht: ‘Horizontaal Toezicht’. Een aantal fiscale dienstverleners is al over de streep. Zij hebben samen met de Belastingdienst een convenant ondertekend waarin de samenwerking op het gebied van horizontaal toezicht is vastgelegd. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Begrippen als transparantie en begrip spelen tevens een belangrijke rol.

De Belastingdienst wil een betrouwbare partner zijn door zijn administratieve processen op orde te hebben en de fiscale keten te stroomlijnen, zoals door elektronisch aangeven. De Belastingdienst wil open en transparant zijn, bijvoorbeeld door snel een standpunt in te nemen met begrip voor commerciële belangen en termijnen.

Als tegenprestatie verlangt de Belastingdienst dat de ondernemer een beroep doet op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. De ondernemer zal zijn fiscale processen op orde moeten hebben en eventuele vraagstukken met de Belastingdienst vooraf moeten bespreken.

De Belastingdienst beperkt zijn activiteiten daarmee tot vooroverleg en het monitoren van het proces: heeft de ondernemer of zijn intermediair het proces zo op orde, dat de Belastingdienst erop kan vertrouwen?

Voordelen van Horizontaal Toezicht

Horizontaal toezicht kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven. Een verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie is ook niet ondenkbaar. Een klantgerichte benadering door de Belastingdienst biedt volop perspectief voor een positieve ontwikkeling.

Nadelen van Horizontaal Toezicht

Horizontaal toezicht leidt voor ondernemers tot een grotere afhankelijkheid van de belastingdienst. Een ondernemer zal misschien moeten afzien van een te agressieve fiscale koers, omdat dit kan leiden tot opzegging van het het convenant door de Belastingdienst. Er zal minder ruimte zijn voor grensverkennende fiscale constructies. Naar verwachting zullen er ook minder fiscale procedures voor de rechter worden uitgevochten. Ontwikkelingen in de jurisprudentie nemen mogelijk af.

 

 

Add a Comment

# #